Overige Beleggersboeken
!

Bubbels

Nu met kortingsvoordeel!
Bubbels [Spraakmakende financiële crises uit de geschiedenis]
auteurs: Marius van Nieuwkerk, Cherelt Kroeze
In 1602 gaat de Verenigde Oost-Indische Compagnie als eerste bedrijf ter wereld 'naar de beurs'. Nederland geldt in verband hiermee als de bakermat van de mondiale aandelenhandel. De vroege opkomst van de effectenhandel brengt met zich mee dat in ons land ook al snel de noodzaak van regulering van de effectenhandel wordt ingezien. Reeds in 1610 komt het tot eerste regels voor de aandelenhandel in een poging om koersmanipulatie en 'wilde' speculatie tegen te gaan, dit overigens zonder direct resultaat. Al in de 17e eeuw ontstaan de eerste 'bubbels'.

Leer Beleggen als Warren Buffett

Autheurs: Hendrik Oude Nijhuis - Björn Kijl
158 pagina's, ISBN 978-90-78217121 NUR 794

Warren Buffett geldt zonder enige twijfel als 's werelds beste belegger aller tijden. Begonnen op elfjarige leeftijd met $ 100,- wist hij een persoonlijk vermogen op te bouwen van vele tientallen miljarden dollars. Een opmerkelijke gegeven voor iemand die zelf weinig waarde hecht aan geld...

In heldere taal worden uit de verschillende beleggingsstrategieën de beste elementen voor het voetlicht gebracht.
Dat maakt dit toegankelijke boek tot buitengemeen waardevol voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wat met beleggen te maken heeft. En dat ongeacht de mate van belangstelling of deskundigheid.

In het laatste deel gaan de auteurs dieper in op de investeringsfilosofie en de beleggingsstrategieën van Warren Buffett. Het is technischer van aard en is rijkelijk geïllustreerd met grafieken en citaten.