Voorwaarden

Onze complete leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 37059907

Juridischevoorwaarde gebruik website

Leveringsvoorwaarden Forest Bergen (PDF file)

Diverse betalings mogelijkheden,
IDEAL, creditcard, Paypall, kontant
Rekeningnummer Forest Bergen: Rabobank: NL96Rabo0358583853
Te Bergen NH.

BTW
De prijzen op deze site zijn inclusief btw vermeld.

0% op Cursussen
6 % op boeken 
21 % overige producten

Verzendkosten
Afhankelijk van het product worden verzendkosten gerekend.