Maximaal 3 portefeuilles

Demeter Prive

Portefeuille beheer
De meeste beleggers concentreren zich op wat ze moeten kopen of verkopen maar niet op wat ze hebben of hebben gehad. Dit resulteert erin dat men, in het meest gunstige geval, zijn portefeuille administratie op "de achterzijde van een sigarendoos" bijhoudt. Hierdoor weet men nog wel de grote "renners" die men in portefeuille heeft maar de rest van het depot (dat deel wat eigenlijk de meeste aandacht moet krijgen) laat men er een beetje bijhangen. Daar komt nu verandering in want nu is er Demeter!

Lees verder klik dan op rechtsonder op klik hier

Service contract
Om Demeter te installeren en te leren kennen geven we iedere gebruiker 60 dagen gartis opstart-hulp.
Uiteraard is er ook een servicecontract beschikbaar, u krijgt gratis nieuwe versies, maar kan ook bellen indien u vragen of problemen heeft.

Koersdata

Een portefeuille beheer pakket heeft natuurlijk koersdatata nodig. U kunt een zeer voordelig abonnement afsluiten voor slechts € 200,-- per jaar. Er staat een database met ca 300.000 items tot uw beschikking waaronder aandelen, opties en obligaties. Download hier het bestelformulier voor  de koersen.

Demeter is verkrijgbaar in 3 verschillende versies
In Demeter Standaard kunt u een ongelimiteerd aantal portefeuilles aanmaken. Iedere portefeuille bestaat uit de volgende delen: Depot, Transactieboek en Logboek (en eventueel Log- en Transactie-boeken van vorige jaren).

Demeter, simpel, doeltreffend, compleet
Demeter is een portefeuille administratie programma dat op een simpele wijze een complete effectenadministratie voor u kan verzorgen. Simpele transactieschermen, allerlei soorten instrumenten (aandelen, obligaties, opties, futures, deposito's, valutarekeningen). Compleet met transactieboeken en logboeken die aangeven wat er in het verleden gebeurd is zodat u niet alleen ziet wat u momenteel heeft, maar ook wat u vorige week, maand of jaar gedaan (maar vooral wat u verdiend) heeft

 

Logische opbouw
Demeter is opgebouwd rond de voorwaarden die de Stichting Toezicht Effectenverkeer stelt aan een effectenadministratie. Dat wil zeggen dat rapportage een belangrijk onderdeel is van een administratie. De eigenaar van een portefeuille moet ten alle tijde kunnen zien a) Wat hij in depot heeft. b) Welke transacties gedaan zijn. c) Wat er voor winst of verlies is en op welke transacties. Bij het boeken in het depot worden automatisch alle transactie- en logboeken bijgewerkt zonder dat u daar omkijken naar heeft.

 

Depot, "Wat heb ik?"
Demeter draait voornamelijk om uw depot. Hierin staat per slot van rekening wat op dit moment uw open staande posities zijn. Deze open staande posities dient u bijvoorbeeld te bewaken om te voorkomen dat uw verliezen teveel oplopen. Van iedere effectenregel kunt u zien wat bijvoorbeeld uw aankoopprijs is geweest. Maar ook uw aankoopkosten, uw winst of verlies, uw rendement op investering en vele andere gegevens staan u ter beschikking. Zo kunt u bijvoorbeeld sorteren op rendement (en dat aandeel verkopen wat het minst oplevert?) of sorteren op investering (welk aandeel weegt het zwaarst in mijn portefeuille?).

 
Logboek - "Wat heb ik verdiend of verloren?"
Demeter-logboek zien we alle gesloten posities. Dit is dus de tegenhanger van het depot waar we de open posities kunnen zien. Eigenlijk moet u het als volgt bekijken: alles wat UIT het depot verdwijnt komt in het logboek. In dit logboek staat dan de complete transactie (opening en sluiting bij elkaar) met daarbij dus ook de sluitingskosten en de daarbij behorende valutakoers. Als belangrijkste item in het logboek staat bij iedere boeking de netto gerealiseerde winst in Euro's (eventueel ook in een vreemde valuta mocht het een buitenlandse belegging betreffen) zodat u precies kunt zien wat het u gekost of opgebracht heeft.Lijstbewerkingen besparen veel tijd
Voor grootverbruikers" op effectenadministratie gebied (partijen die voor zichzelf of voor anderen diverse verschillende portefeuilles bijhouden) hebben we in Demeter een aantal functies ingebouwd die het leven een stuk aangenamer maken. Voor veel voorkomende handelingen die in meerdere portefeuilles tegelijk moeten plaats vinden, beschikt Demeter over zogenaamde lijstbewerkingen. Middels deze functies kunt u met enkele clickjes zien wie, hoeveel en tegen welke prijs allemaal een bepaald fonds in de portefeuille heeft. Of kunt u in één keer door alle portefeuilles heen een dividend boeken. Op deze wijze bespaart Demeter veel tijd en geld.


Rapportage & Cash flow
Demeter-Pro bevinden zich twee modules die het product helemaal af maken. Als eerste is dat een rapportage module waarmee u binnen een portefeuille het log- en transactieboek kunt "doorspitten". Wilt u weten hoeveel provisie u het eerste kwartaal vorig jaar op uw opties heeft betaald? Demeter vertelt het. Hoeveel Dividendbelasting u dit jaar heeft betaald?. Wat het totaal rendement op uw futures was?. Allemaal vragen die u de rapportagemodule kan beantwoorden. De Cash-flow module heeft betrekking op obligaties en depositos. Hiervan kunt u namelijk binnen enkele seconden lossings- en rentetabellen krijgen waar voor de komende jaren precies op staat wanneer er, hoeveel geld vrij komt voor herinvestering.

 

Service abonnement
Demeter te installeren en te leren kennen geven we iedere gebruiker 60 dagen opstart-hulp. Na deze periode kan een gebruiker de helpdesk bellen via onze helpdesklijn 0900-IISHELP (0,40 Euro per minuut).
Naast deze standaard-hulp hebben we het service-contract. Dit service contract heeft als belangrijkste kenmerk dat de gebruiker ALLE updates en uitbreidingen gedurende het jaar automatisch op zijn PC krijgt. Daarnaast kan men het gewone telefoonnummer in Emmen
( 0591-668048 ) bellen voor hulp. Tevens krijgt men gratis toegang tot de gebruikersavonden.

|

Van aandelen tot futures:
Het programma verwerkt uw aandelen, obligaties, opties, futures, deposito's en valuta-rekeningen, zowel voor binnen als buitenland. Demeter is in staat om een bijna onbeperkt aantal vreemde valuta- en marginrekeningen te administreren.

Alle gedane transacties:
Alle transacties van zowel aan- als verkopen, saldomutaties, ontvangen dividend of rente worden, in chronologische volgorde, opgeslagen in het Transactieboek.

Deze boekingen zijn voorzien van datum, naam, aantal, koers, kosten, valutacode, valutakoers en notabedrag zodat u altijd terug kunt vinden wat en wanneer aan mutaties heeft plaats gevonden.

Alle gesloten posities:
De gesloten posities (lees alles wat uit de portefeuille verdwijnt) worden automatisch, in chronologische volgorde, opgeslagen in het logboek van de cliënt en zijn te allen tijde opvraagbaar en te printen. In dit logboek ziet men ALLE gegevens van zowel aankoop als verkoop met daarbij de netto gerealiseerde winst in guldens en vreemde valuta.

Databanken:
Demeter kan de real-time en historische gegevens verwerken van verschillende databanken u kunt één portefeuille updaten maar ook alle portefeuilles in bulk.

Printen portefeuilles:

De portefeuilles zijn per cliënt, of per groep cliënten in één keer, met diverse keuzemogelijkheden te printen. Het spectrum loopt van een verkort overzicht (alleen NAW met portefeuille waarde per instrument) tot de gehele portefeuille compleet met valutaspreiding, logboek en Transactieboek over een bepaalde periode.

Bulk verwerking:
Dividenden en couponrente kunt u in één handeling boeken voor alle portefeuilles die u beheert. Op deze wijze hoeft u geen stapels met nota's door te werken om iedere cliënt individueel te boeken (dit kan natuurlijk wel maar kost meer tijd).

Einde boekjaar:
De eindejaarsprocedure zorgt ervoor dat de log- en Transactieboeken voor het nieuwe jaar worden geschoond, terwijl de gegevens van het verstreken jaar worden opgeslagen in een apart bestand op uw harddisk. Tijdens deze procedure vraagt het programma of u de portefeuille wilt herwaarderen of niet i.v.m. het realiseren van ongerealiseerde winsten (bijvoorbeeld voor beleggingen binnen een B.V.). Met de rapportage-module van Demeter Pro maakt u voor de cliënt vervolgens in de loop van het nieuwe jaar een overzicht voor de belasting.

Welke fondsen in beheer:

Door middel van de functie Totaliseren is het mogelijk om over alle portefeuilles heen te kijken zodat men bijvoorbeeld kan waarnemen wie er allemaal een bepaald aandeel (of ander instrument) in zijn bezit hebben. Op deze wijze verkrijgt men bij een verkoopsignaal snel een over zicht wie allemaal KLM hebben, hoeveel en tegen welke aankoopprijs. Op dit overzicht staan tevens de namen en depotnummers van de betreffende klanten. Natuurlijk is dit overzicht voorzien van een totaaltelling die het heel makkelijk maakt een verzamel-order te versturen.

Saldo-overzicht:
Op bovenstaande wijze kunt u ook overzichten maken van de saldo's van de cliënten om bijvoorbeeld te zien wie er over voldoende liquide middelen beschikken voor een eventuele order.

Functiescheiding:

Demeter is ontworpen om te worden gebruikt van kleine effecten-bemiddelaar tot grote bank. Daarom beschikt het programma over functiescheiding. Dit wil zeggen dat men de mogelijkheid heeft om verschillende gebruikers verschillende rechtnivo's toe te kennen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bepaald personeel de portefeuilles ALLEEN mag raadplegen terwijl anderen ook mogen boeken of zelfs portefeuilles mogen wissen. Dit is allemaal, al naar gelang uw werksituatie, in te delen.

!
 <<