Optiemaat
!

Optiemaat de Rolls Royce onder de optieanalyse software

!

De Rolls Royce onder de optieanalyse-programma's. De uitgebreide functionaliteit, in combinatie met het gebruikersgemak van Windows(95, 98 en NT), waarborgt een ongekend niveau van practische toepasbaarheid voor de belegger.
Optiemaat stelt u in staat alle denkbare optie strategieën, ook in combinatie met futures en onderliggende waarden, moeiteloos op te bouwen en door te rekenen op hoogste kans op winstgevendheid.
Uitgebreide grafische simulatie mogelijkheden, naar diverse gezichtspunten, geven u inzicht in de verhouding tussen (toekomstig) rendement en risico.
Ingenomen posities kunnen worden opgeslagen in een portefeuille en dagelijks worden gevolgd op actuele resultaten.
Via real-time datasystemen als Ndk, ActivePlus, EuroBench kunt u met het programma ook op basis van actuele beursnoteringen werken!
""Foxware Beleggings Software heeft de adviserings-module van het succesvolle optieanalyseprogramma OPTIEMAAT verder uitgebreid met "follow-on" adviezen.
Het programma kon reeds, met één druk op de knop, de gebruiker adviseren omtrent de meest winstgevende optiestrategieën, die aansluiten op verwachte koersontwikkelingen. Met de uitbreiding wordt echter een bestaande positie als uitgangspunt genomen en genereert het programma nieuwe strategieën die weer optimaal aansluiten op (gewijzigde) verwachte ontwikkelingen.
De belegger kan hierbij zelf aangeven of één en ander moet plaatsvinden op basis van geheel- of gedeeltelijke herinvestering.
Duidelijk wordt ook aangegeven welke transacties de belegger moet verrichten om de nieuwe positie in te nemen.
De intelligentie van het programma gaat heel ver en alle 37 beschikbare optiestrategieën worden, automatisch en in meervoudige varianten, ingezet om de gebruiker over de beste mogelijke posities te informeren.
Belangrijk is ook dat het programma tijdig signaleert wanneer bestaande posities in aanmerking komen om te worden bijgesteld, uiteraard ook vergezeld van follow-on adviezen.
Adviezen kunnen vanzelfsprekend ook real time meelopen.
OPTIEMAAT biedt hiermee de belegger een zeer hoog niveau van praktische toepasbaarheid om succesvol te kunnen beleggen m.b.v. opties al of niet in combinatie met aandelen en/of futures."

"Foxware Beleggings Software" heeft de adviserings-module van het succesvolle optieanalyseprogramma OPTIEMAAT verder uitgebreid met "follow-on" adviezen.

Het programma kon reeds, met één druk op de knop, de gebruiker adviseren omtrent de meest winstgevende optiestrategieën die aansluiten op verwachte koersontwikkelingen. Met de uitbreiding wordt echter een bestaande positie als uitgangspunt genomen en genereert het programma nieuwe strategieën die weer optimaal aansluiten op (gewijzigde) verwachte ontwikkelingen.
De belegger kan hierbij zelf aangeven of één en ander moet plaatsvinden op basis van geheel- of gedeeltelijke herinvestering. Duidelijk wordt ook aangegeven welke transacties de belegger moet verrichten om de nieuwe positie in te nemen. De intelligentie van het programma gaat heel ver en alle 37 beschikbare optiestrategieën worden, automatisch en in meervoudige varianten, ingezet om de gebruiker over de beste mogelijke posities te informeren.
Belangrijk is ook dat het programma tijdig signaleert wanneer bestaande posities in aanmerking komen om te worden bijgesteld, uitteraard ook vergezeld van follow-on adviezen.
Adviezen kunnen vanzelfsprekend ook real time meelopen.

OPTIEMAAT biedt hiermee de belegger een zeer hoog niveau van praktische toepasbaarheid om succesvol te kunnen beleggen m.b.v. opties al of niet in combinatie met aandelen en/of futures.""

Optiemaat-W2 Studie versie

!
Studieversie bedoeld voor beginners en studenten
Dit is de studieversie met evenwel vele praktische gebruiksmogelijkheden. Zeer aantrekkelijk geprijsd en bedoeld voor de beginnende (particuliere) belegger en studenten. Het pakket heeft dezelfde overzichtelijke opbouw als de meer geavanceerde uitvoeringen. iedere optieconstructie kan worden opgebouwd, nader worden geanalyseerd, doorgerekend op rendement en risico en de resultaten kunnen d.m.v. opbrengstcurven grafisch worden gesimuleerd. Ook trendanalyse van onderliggende waarden.

Optiemaat for Windows W3 (Basis)

!
Bedoeld voor actieve beleggers in opties!
Dit optieanalyse programma berekent, op basis van uw beleggersprofiel, de voor u meest winstgevende optiestrategieën. Modulen I, II, III zijn optioneel.

Digitale brochure

Website Foxware

Dit is de basisversie bedoeld voor de actieve belegger in opties. Automatische berekening van de implied volatility en (financierings) rente, meerdere risicoparameters en een risicoanalysemodel bieden u een verfijnder inzicht in de prijsvorming en de risicogevoelgigheid van een optiepositie. Uitgebreide grafische simulatiemogelijkheden van het (netto) resultaat verbreden het beeld omtrent karakter en gedrag van een optiepositie.

Optiemaat WP (Professionel)

!
Nu met "adviserings-module" en "follow-on" adviezen!!
Voor de professionele belegger en beroepshandel

inclusief modulen I, II, III en IV onbeperkt aantal depots en  met "adviserings-module" en "follow-on" adviezen en de module Backtrack. Wilt u Realime werken dan dient u module V erbij te nemen (zie onder) 

Website Foxware

Voor de professionele belegger en beroepshandel. Kostentabellen, voor transacties in opties, futures en onderliggende waarden, kunt u zelf samenstellen. OTC opties, opbrengstcurven bij varierende volatility, aanvullende risicoparameters (incl. grafische weergave), een langlopende rentecurve en de ontwikkeling van de implied volatility complementeren dit uiterst professionele optieanalyse pakket. Bevat de modules: Adviezen, BackTrack, Futures en Positiebeheer en bewaking, de laatste bovendien geschikt voor een onbeperkt aandeel depots. De module Adviezen analyseert meerdere fondsen tegelijk, desgewenst de gehele beurs. op optieconstructies die voor u de meest optimale resultaten opleveren.

Deze module is ook leverbaar als upgrade module voor Optiemaat-W3

I Module Futures

!

II Module Positiebeheer en -bewaking (3 depots)

!

III Adviezen

!

IV Back Track

!

V Realtime module

!

Koersen met, RT-Eurobench, Tenfore, ActivePlus, Mytrack , Globaldata.

Netwerk

!
Prijs in overleg